arabic2u.my

Bahasa Arab Perbualan

BAHASA ARAB PERBUALAN

Kursus Bahasa Arab Perbualan: Khas untuk semua lapisan masyarakat yang mahu bercakap Arab. Terbuka kepada semua; dewasa dan semua peringkat umur, jabatan kerajaan, sekolah, syarikat-syarikat swasta dan seumpamanya. Enam siri modul pengajian telah digubal dan telah dilaksanakan. Enam modul tersebut…